Thời hạn nộp các loại tờ khai và các mức tiền phạt chậm nộp tờ khai thuế

Hiện nay việc nộp các loại báo cáo, tờ khai cũng khá là dễ dàng cho các doanh nghiệp rồi, chỉ cần có chữ ký số hoặc là token và 1 cái máy tính có kết nối internet là  đã có thể nộp báo cáo bất kỳ lúc nào, bất kỳ thời gian nào và ở đâu là cũng có thể nộp được.

Vì vậy, không có lý do gì mà có thể nộp trễ hoặc không nộp các loại báo cáo thuế cả.

Bài viết này sẽ nói rõ thời gian nộp các loại báo cáo và hậu quả của việc không nộp báo cáo thuế, tờ khai thuế đúng hạn là như thế nào?

Bài viết này sẽ chia làm 2 phần :

Phần 1: Hạn nộp báo cáo thuế GTGT, Thuế TNCN, quyết toán thuế năm…và các loại báo cáo thuế theo từng lần phát sinh.

Căn cứ điều 10 nghị định 126/2020/NĐ Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với các loại thuế khai theo từng lần phát sinh, theo tháng, theo quý và theo năm (ví dụ như Tờ Khai Thuế GTGT, Tờ Khai Thuế TNCN và Quyết toán thuế năm) sẽ được quy định như sau:

  • Trường hợp khai và nộp tờ khai thuế theo tháng: Chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ kê khai. Ví dụ : công ty bạn khai thuế theo tháng thì hạn nộp báo cáo của tháng 11 là 20/12, báo cáo của tháng 12 là 20/1 năm kế tiếp.
  • Trường hợp khai và nộp báo cáo theo quý: Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ kê khai. Ví dụ : công ty bạn khai thuế theo quý thì hạn nộp báo cáo quý 1 là 30/4 quý 2 là 31/7 quý 3 là 31/10 quý 4 là 31/1 năm sau.
  • Đối với hồ sơ khai và nộp theo năm năm thì hạn chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính. Ví dụ: Nếu bạn nộp báo cáo tài chính năm 2021 thì hạn nộp sẽ là ngày 31/03/2022.
  • Đối với hồ sơ khai thuế môn bài thì thời hạn chậm nhất là ngày 30/01 năm sau năm thành lập. Nếu công ty bạn thành lập trong năm 2021 thì hạn nộp tờ khai thuế môn bài là ngày 30/01/2022 .
  • Trường hợp khai và nộp theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế: Thời hạn chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.

Ví dụ: nếu công ty thay đổi địa chỉ kinh doanh sang địa chỉ khác thì phải nộp mẫu TB04/AC điều chỉnh thông tin của hóa đơn,  thì phải nộp mẫu TB04/AC này trong vòng 10 ngày tính từ thời điểm địa chỉ trên giấy phép kinh doanh thay đổi.
* Mức phạt chậm nộp tờ khai : Căn cứ theo điều 13 nghị định 125/2020/ND-CP quy định mức phạt đối với hành vi nộp chậm tờ khai như sau:

  1. Phạt cảnh cáo: Đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến 05 ngày và có tình tiết giảm nhẹ. Các tình tiết giảm nhẹ cụ thể như: Vi phạm lần đầu, tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi, do bị ép buộc,vv…
  2. Phạt tiền từ 2.000.000 đến 5.000.000: Đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến 30 ngày  trừ trường hợp quy định đối với mức phạt cảnh cáo.
  3. Phạt tiền từ 5.000.000 đến 8.000.000: Đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 31 ngày đến 60 ngày.
  4. Phạt tiền từ 8.000.000 đến 15.000.000: Đối với 1 trong các hành vi sau đây:

+ Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 61 ngày đến 90 ngày;

+ Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên nhưng không phát sinh số thuế phải nộp;

+ Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp.

+ Không nộp các phụ lục theo quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết kèm theo hồ sơ quyết toán thuế TNDN.

  1. Phạt tiền từ 15.000.000 đến 25.000.000: Đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn trên 90 ngày có phát sinh số thuế phải nộp và người  nộp thuế đã nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp trước thời điểm cơ quan thuế ra quyết định.

 Phần 2 :  Hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và mức phạt tiền chậm nộp tờ khai.

* Về thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn: cũng giống như tờ khai thuế GTGT và thuế TNCN 

– Nếu Công ty  kê khai thuế GTGT theo tháng thì báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (mẫu BC26/AC) nộp theo tháng và hạn nộp là ngày 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ kê khai. 

Ví dụ công ty khai thuế theo tháng thì ngày 20/12  sẽ là hạn nộp báo cáo của tháng 11. Còn những công ty nào chưa có phát hành hóa đơn thì có thể bỏ qua không cần phải nộp tờ khai này .

– Nếu doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo quý thì hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn là ngày cuối cùng của tháng tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ kê khai.

Ví dụ công ty khai thuế theo quý thì ngày 30/01/2022 là hạn báo cáo của quý 4/2021. Và đương nhiên nếu mà công ty chưa phát hành hóa đơn thì khỏi cần phải nộp tờ khai này.

* Mức phạt chậm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn mẫu BC26/AC. 

Căn cứ điều Điều 29, nghị định 125/2020/NĐ-CP. Mức xử phạt hành vi vi phạm quy định về lập, gửi thông báo, báo cáo về hóa đơn như sau:

1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp thông báo, báo cáo về hóa đơn quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 05 ngày, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định mà có tình tiết giảm nhẹ.
2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi: Nộp thông báo, báo cáo về hóa đơn quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 10 ngày, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định, trừ trường hợp quy định về mức phạt cảnh cáo;
3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi nộp thông báo, báo cáo về hóa đơn gửi cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 11 ngày đến 20 ngày, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.
4. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng với hành vi nộp thông báo, báo cáo về hóa đơn gửi cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 21 ngày đến 90 ngày, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.
5. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
+ Nộp thông báo, báo cáo về hóa đơn gửi cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định;

+ Không nộp thông báo, báo cáo về hóa đơn gửi cơ quan thuế theo quy định.

Vậy là, DOHICO đã nêu rõ thời gian nộp các báo cáo thuế và mức phạt nếu nộp chậm hoặc không nộp rồi nhé nếu bạn còn thắc mắc thì có thể liên hệ với DOHICO để được giải đáp.

Cám ơn các bạn đã xem bài viết.

Liên hệ với chúng tôi:

– Qua page: http://dohico.com/lien-he/

– Hotline: 0918.880.260 – 0796.381.939

– Điện thoại: 0918.880.260 – 0796.381.939

– Liên hệ ngoài giờ hành chính: 0918.880.260

– Email: BaoCaoThueTronGoi@gmail.com

– Youtube: Pháp lý Dohico