MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU ĐỂ THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI LÀ BAO NHIÊU?

Để biết được mức lương tối thiểu tham gia Bảo hiểm xã hội là bao nhiêu thì Đầu tiên hãy cùng Dohico tìm hiểu về cách xác định tiền lương tháng tính đóng BHXH bắt buộc, BHYT

Theo Điều 3 Luật Bảo hiểm y tế 2008 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 2 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014) quy định mức đóng bảo hiểm y tế được xác định theo tỷ lệ phần trăm của tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội.

Như vậy, việc tính đóng BHXH bắt buộc và BHYT sẽ được căn cứ theo cùng một mức tiền.

Khoản 2 Điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc bao gồm những khoản sau đây:

– Mức lương;

– Phụ cấp lương;

– Các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động.

Tiếp đến là Mức lương tháng đóng BHXH bắt buộc tối thiểu năm 2021

Theo Điểm 2.6 Khoản 2 Điều 6 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 thì Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc tối thiểu quy định như sau:

– Với người lao động làm công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường: Không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng.

– Với người lao động làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề: Cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.

– Với người lao động làm công việc hoặc chức danh trong điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm: Cao hơn ít nhất 5% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.

– Với người lao động làm công việc hoặc chức danh trong điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm: Cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.

Như vậy, mức lương đóng BHXH bắt buộc tối thiểu dự kiến năm 2021 sẽ là (đơn vị: đồng/tháng):

Vùng Người làm việc trong điều kiện bình thường Người đã qua học nghề, đào tạo nghề Người làm việc trong điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm Người làm việc trong điều kiện đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
Công việc giản đơn Công việc yêu cầu đã qua học nghề, đào tạo nghề Công việc giản đơn Công việc yêu cầu đã qua học nghề, đào tạo nghề
Vùng I 4.420.000 4.729.400 4.641.000 4.965.870 4.729.400 5.060.458
Vùng II 3.920.000 4.194.400 4.116.000 4.404.120 4.194.400 4.488.008
Vùng III 3.430.000 3.670.100 3.601.500 3.853.605 3.670.100 3.927.007
Vùng IV 3.070.000 3.284.900 3.223.500 3.449.145 3.284.900 3.514.843

Hiện nay do tình hình dịch bệnh nên mức đóng BHXH bắt buộc năm 2022 không có gì thay đổi so với mức đóng BHXH năm 2021. Tuy nhiên về BHXH tự nguyện sẽ có một vài thay đổi vì ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19, nên Chính phủ đã ban hành một số chính sách nhằm hỗ trợ, giúp đỡ cho người dân và doanh nghiệp: Kể từ ngày 1/1/2022 là 330.000 đồng/tháng (22% x 1.500.000đ); đồng thời, mức hỗ trợ tiền đóng của Nhà nước đối với người tham gia BHXH tự nguyện cũng tăng lên:

– Đối với người tham gia thuộc hộ nghèo: Số tiền hỗ trợ sẽ tăng từ 46.200 đồng lên 99.000 đồng/1 tháng.

– Đối với người tham gia thuộc hộ cận nghèo: Số tiền hỗ trợ sẽ tăng từ 38.500 đồng lên 82.500 đồng/1 tháng.

– Đối với người tham gia thuộc đối tượng khác: Số tiền hỗ trợ sẽ tăng từ 15.400 đồng lên 33.000 đồng/1 tháng.

Dưới đây sẽ là một vài trường hợp cụ thể về thay đổi BHXH mà Dohico muốn cung cấp thêm cho bạn để bạn có thể nắm rõ hơn:

 Trường hợp 1:

Đối với người lao động Việt Nam và doanh nghiệp sử dụng lao động Việt Nam mức đóng vào các quỹ BHXH, BHYT, BHTN tính trên tỷ lệ tiền lương tháng đóng BHXH như sau:

Thời gian   Người sử dụng lao động Người lao động Việt Nam
BHXH BHTN BHYT BHXH BHTN BHYT
HT-TT ÔĐ-TS TNLĐ-BNN HT-TT ÔĐ-TS TNLĐ-BNN
Hiện nay 14% 3% 0% 0% 3% 8% 1% 1,5%
Tổng: 30,5%
Từ 01/7/2022 – hết 30/09/2022   14% 3% 0,5 hoặc 0,3% 0% 3% 8% 1% 1,5%
Tổng: 31% hoặc 30,8%
Từ 01/10/2022 trở đi   14% 3% 0,5 hoặc 0,3% 1% 3% 8% 1% 1,5%
Tổng: 32% hoặc 31,8%

Trường hợp 2:

Đối với người lao động nước ngoài và doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài mức đóng vào các quỹ BHXH, BHYT, BHTN tính trên tỷ lệ tiền lương tháng đóng BHXH như sau:

Thời gian Người sử dụng lao động Người lao động nước ngoài
BHXH BHTN BHYT BHXH BHTN BHYT
HT-TT ỐĐ-TS TNLĐ-BNN HT-TT ỐĐ-TS TNLĐ-BNN
Từ 01/01/2022 – hết 30/6/2022 14% 3% 0% 3% 8% 1,5%
Tổng: 29,5%
Từ 01/7/2022 trở đi 14% 3% 0,5 hoặc 0,3% 3% 8% 1,5%
Tổng: 30% hoặc 29,8%

Mức đóng nêu trên không áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên, những đối tượng này đóng BHXH theo mức sau:

Người sử dụng lao động Người lao động
BHXH BHTN BHYT BHXH BHTN BHYT
HT ÔĐ-TS TNLĐ-BNN HT ÔĐ-TS TNLĐ-BNN
14% 3% 0.5% 1% 3% 8% 1% 1.5%
21.5% 10.5%
Tổng cộng 32%

Trên đây là những chia sẻ của Dohico về mức lương tối thiểu để tham gia đóng BHXH. Dohico hi vọng những chia sẻ đó sẽ cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích về vấn đề mà bạn đang thắc mắc về mức lương đóng BHXH, nếu bạn còn thắc mắc thì có thể liên hệ với DOHICO để được giải đáp.

Cám ơn các bạn đã xem bài viết.

Liên hệ với chúng tôi:

– Qua page: http://dohico.com/lien-he/

– Hotline: 0918.880.260 – 0796.381.939

– Điện thoại: 0918.880.260 – 0796.381.939

– Liên hệ ngoài giờ hành chính: 0918.880.260

– Email: BaoCaoThueTronGoi@gmail.com

– Youtube: Pháp lý Dohico