TẶNG QUÀ TẾT CHO KHÁCH HÀNG CÓ ĐƯỢC TRỪ VÀO THUẾ TNDN? THUẾ GTGT?

Vào mỗi dịp lễ, Tết, các doanh nghiệp thường tặng quà cho nhân viên, khách hàng bằng sản phẩm của công ty hay mua về tặng, vậy khi tặng quà như vậy thì có được khấu trừ thuế GTGT hay có được tính là chi phí được trừ khi tính thuế TNDN hay không?

1. Quà tặng cho khách hàng, nhân viên có phải xuất hóa đơn?

Theo khoản 7 điều 3 TT26/2015 “Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa dịch vụ dung để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động.” Như vậy trường hợp công ty xuất hàng ra tặng nhân viên, khách hàng hay có phát sinh hoạt động mua hàng hóa dùng để cho, biếu tặng khách hàng thì công ty phải lập hóa đơn GTGT.

2. Giá tính thuế GTGT đối với hàng cho biếu tặng?

Theo Khoản 3 và Khoản 5, Điều 7, Thông Tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn về thuế suất thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng quy định như sau: Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (kể cả mua ngoài hoặc do cơ sở kinh doanh tự sản xuất) dùng để trao đổi, biếu, tặng, cho, trả thay lương, là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này. Như vậy giá tính thuế GTGT của hàng hóa cho, biếu, tặng là giá bán hoặc giá của hàng hóa tương đương.

3. Hóa đơn mua hàng biếu, tặng khách hàng, nhân viên có được khấu trừ thuế GTGT hay không?

-Trường hợp phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì công ty được phép khấu trừ thuế GTGT.

-Trường hợp phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT thì công ty không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

4. Chi phí quà cho biếu tặng khách hàng, công nhân viên đưa vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN?

Các khoản chi cho, biếu, tặng hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng của doanh nghiệp nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau thì sẽ được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.
c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.”

Cách hạch toán hàng cho biếu tặng khách hàng

+) Nếu mua về cho biếu tặng ngay khách hàng bên ngoài DN, không nhập kho:

Nợ TK 641 (theo Thông tư 200); 642 (theo Thông tư 133)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có TK 111, TK 112, TK 331

Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp

+) Nếu mua về nhập kho, sau đó xuất cho biếu tặng khách hàng bên ngoài DN

– Khi mua hàng về:

Nợ TK 152, TK 153, TK 156…

Nợ TK 1331 – Thuế GTGT được khấu trừ

Có TK 111, TK 112, TK 331…

– Khi xuất cho biếu tặng:

Nợ TK 641 (theo Thông tư 200); 642 (theo Thông tư 133) – Giá vốn hàng hóa, chi phí sản xuất sản phẩm

Có các TK 152, TK153, TK 155, TK 156

Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp

Bên nhận sẽ hạch toán

Nợ TK 156, TK 142, TK 642 … (Tổng số tiền đã bao gồm VAT)

Có TK 711 – Thu nhập khác

Vì bên nhận không phải trả tiền nên doanh nghiệp bên nhận sẽ không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Trên đây là những chia sẻ của Dohico về cách khấu trừ quà tết vào chi phí hợp lý của doanh nghiệp.

Cám ơn các bạn đã xem bài viết.

Liên hệ với chúng tôi:

– Qua page: http://dohico.com/lien-he/

– Hotline: 0918.880.260 – 0796.381.939

– Điện thoại: 0918.880.260 – 0796.381.939

– Liên hệ ngoài giờ hành chính: 0918.880.260

– Email: BaoCaoThueTronGoi@gmail.com

– Youtube: Pháp lý Dohico