NGHỊ QUYẾT 126 SỬA ĐỔI BỔ SUNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ COVID-19 CỦA NGHỊ QUYẾT 68

Ngày 08/10/2021 Chính phủ ban hành Nghị Quyết 126 nhằm sửa đổi, bổ sung thêm cho Nghị Quyết 68 ban hành ngày 01/07/2021 về chính sách hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ gặp khó khăn do ĐẠI DỊCH COVID-19 gây ra.

Bài viết này sẽ chia sẽ những sửa đổi, bổ sung của Nghị Quyết 126 bao gồm.

 1. Sửa đổi Chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Theo Khoản 2, Mục II về chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất được sửa đổi, bổ sung như sau:

Người sử dụng lao động đã đóng đủ bảo hiểm xã hội (BHXH) hoặc đang tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất đến hết tháng 01/2021 mà bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 dẫn đến phải giảm từ 10% lao động tham gia BHXH trở lên so với thời điểm tháng 01/2021 (kể cả lao động ngừng việc, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ không hưởng lương) thì người lao động và người sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất 6 tháng kể từ thời điểm nộp hồ sơ đề nghị.

Như vậy, điều kiện hưởng chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất đã được nới lỏng hơn so với Nghị quyết 68. (Nghị quyết 68 quy định điều kiện mức giảm lao động tham gia BHXH là 15% trở lên so với thời điểm tháng 4/2021).

 1. Sửa đổi Chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương.

Trước đây Nghị Quyết 68 chỉ áp dụng cho NLĐ làm việc tại Doanh Nghiệp; đơn vị công lập tự chủ tài chính; cơ sở giáo dục dân lập tư thục từ mầm non đến cấp 3 và các trường nghề.

Nhưng từ ngày 08/10/2021 Nghị Quyết 126 đã thay đổi chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương tại khoản 4 Mục II được sửa đổi, bổ sung như sau:

Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, đang tham gia BHXH bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; có thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động từ 15 ngày liên tục trở lên, tính từ ngày 01/05/2021 đến hết ngày 31/12/2021 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương tính từ ngày 01/05/2021 đến hết ngày 31/12/2021 và cũng thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Phải điều trị COVID-19.
 • Cách ly y tế trong các khu vực bị phong tỏa, không thể đến địa điểm làm việc do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19.
 • Do người sử dụng lao động tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 hoặc có trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo nguyên tắc của Chỉ thị số 16/CT-TTg.
 • Hoặc là do người sử dụng lao động tạm dừng hoạt động để bố trí lại sản xuất, lao động để phòng, chống dịch COVID-19.

Sẽ được hỗ trợ một lần như sau:

 • Từ 15 ngày liên tục trở lên đến dưới 01 tháng mức 1.855.000 đồng/người;
 • Từ 01 tháng trở lên mức 3.710.000 đồng/người.

Như vậy, chính sách hỗ trợ tiền mặt cho lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương được sửa đổi, bổ sung theo hướng mở rộng đối tượng hưởng chính sách là “người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, đang tham gia BHXH bắt buộc” chứ không quy định cụ thể làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục… như Nghị quyết số 68 quy định.

 1. Sửa đổi Chính sách hỗ trợ người lao động bị ngừng việc:

Trước đó, Nghị quyết 68 quy định chỉ những NLĐ ngừng việc do Dịch Covid – 19 đang đóng BHXH bắt buộc ngay trước khi ngừng việc và phải cách ly y tế hoặc trong các khu vực bị phong tỏa từ 14 ngày trở lên mới được nhận hỗ trợ.

Ngưng Nghị quyết 126 về chính sách hỗ trợ người lao động bị ngừng việc tại khoản 5 Mục II sửa đổi, bổ sung như sau:

Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động bị ngừng việc vì lý do theo khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động; đang tham gia BHXH bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi ngừng việc và thuộc một trong các trường hợp sau cũng sẽ nhận được tiền hỗ trợ, đó là:

 • Phải điều trị COVID-19.
 • Cách ly y tế, trong các khu vực bị phong tỏa hoặc không thể đến địa điểm làm việc do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo nguyên tắc của Chỉ thị số 16/CT-TTg.
 • Do người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc có trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo nguyên tắc của Chỉ thị số 16/CT-TTg.
 • Hoặc là do người sử dụng lao động bố trí lại sản xuất, lao động để phòng, chống dịch COVID-19 từ 14 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 01/05/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

Nếu có đủ các điều kiện nói trên NLĐ sẽ được hỗ trợ một lần 1.000.000 đồng/người.

 1. Sửa đổi Chính sách hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động.

Ở Nghị quyết 126 có quy định mới về chính sách hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động được sửa đổi, bổ sung như sau:

Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, đang tham gia BHXH bắt buộc, phải chấm dứt hợp đồng lao động trong thời gian từ ngày 01/05/2021 đến hết ngày 31/12/2021 và thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Phải cách ly y tế, trong các khu vực bị phong tỏa hoặc không thể đến địa điểm làm việc do yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch bệnh COVID-19;
 • Do người sử dụng lao động bị tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 hoặc người sử dụng lao động có trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo nguyên tắc của Chỉ thị số 16/CT-TTg.
 • Hoặc là bố trí lại sản xuất, lao động để phòng, chống dịch COVID-19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Sẽ được hỗ trợ một lần 3.710.000 đồng/người.

 1. Sửa đổi Chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh.

Trước đây, Nghị quyết 68 chỉ quy định “Hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh và có đóng thuế” thì sẽ được ngân sách Nhà nước hỗ trợ một lần 3.000.000 đồng/hộ.

Nhưng Nghị quyết 126 đã sửa đổi Chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh tại khoản 10 Mục II được sửa đổi, bổ sung thêm như sau:

Hộ kinh doanh sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, kinh doanh thời vụ, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký hộ kinh doanh.

Phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên do yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 hoặc do có địa điểm kinh doanh trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo nguyên tắc của Chỉ thị số 16/CT-TTg trong thời gian từ ngày 01/05/2021 đến hết ngày 31/12/2021

Được ngân sách Nhà nước hỗ trợ một lần 3.000.000 đồng/hộ.

Như vậy, DOHICO đã chia sẽ thông tin mới nhất của Nghị quyết 126 sửa đổi bổ sung của Nghị quyết 68 rồi. Nếu còn thắc mắc nào thì bạn có thể liên hệ với DOHICO để được giải đáp. Cám ơn bạn đã xem bài viết.

Liên hệ với chúng tôi:

– Qua page: http://dohico.com/lien-he/

– Hotline: 0918.880.260 – 0796.381.939

– Điện thoại: 0918.880.260 – 0796.381.939

– Liên hệ ngoài giờ hành chính: 0918.880.260

– Email: BaoCaoThueTronGoi@gmail.com

– Youtube: Pháp lý Dohico