HÓA ĐƠN ĐIỆN NƯỚC CÓ ĐƯỢC TÍNH LÀ CHI PHÍ HỢP LÝ HAY KHÔNG?

Hiện nay, có rất nhiều công ty đi thuê nhà làm văn phòng. Nhưng lại không để ý đến các chi phí liên quan đến nhà đã thuê. Và ở đây chúng ta có hai trường hợp mà công ty/ Doanh nghiệp không biết cách hợp thức hóa để đưa vô.

  1. Công ty không biết đưa những chi phí đó vào sao cho hợp thức hóa
  2. Công ty biết biết đưa vào nhưng lại không biết cách hợp thức hóa

Hôm nay chung ta sẽ nói đến chi phí điện nước của công ty Doanh nghiệp. Những hóa đơn tiền điện nước không mang tên công ty đó có được hạch toán vào chi phí khi tính thuế TNDN hay không? Có được khấu trừ thuế GTGT đầu vào hay không?

Hóa đơn tiền điện nước không mang tên công ty có được tính vào chi phí được trừ hay không?

Căn cứ theo quy định Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC sửa đổi bổ sung Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế: “ Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

  1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại khoản 2 điều này:

 Doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:
a. Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động SXKD của doanh nghiệp.
b. Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.
c. Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT). Khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế GTGT.”

Và Sửa đổi bổ sung Điểm 2.15 của Thông tư này: ” Chi trả tiền điện, tiền nước đối với những hợp đồng điện nước do chủ sở hữu là hộ gia đình, cá nhân cho thuê địa điểm SXKD ký trực tiếp với đơn vị cung cấp điện, nước không có đủ chứng từ thuộc một trong các trường hợp sau:

  1. Trường hợp doanh nghiệp thuê địa điểm SXKD trực tiếp thanh toán tiền điện, nước cho nhà cung cấp điện, nước. Nhưng không có các hóa đơn thanh toán tiền điện, nước và hợp đồng thuê địa điểm SXKD.
  2. Trường hợp doanh nghiệp thuê địa điểm SXKD thanh toán tiền điện, nước với chủ sở hữu cho thuê địa điểm sản xuất kinh doanh không có chứng từ thanh toán tiền điện, nước. Đối với người cho thuê địa điểm SXKD phù hợp với số lượng điện, nước thực tế tiêu thụ và hợp đồng thuê địa điểm SXKD.”

Căn cứ theo hai quy định trên thì hóa đơn tiền điện nước không mang tên công ty có được tính vào chi phí được trừ. Nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

– Khoản chi tiền điện nước không mang tên công ty thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động SXKD của doanh nghiệp.

– Doanh nghiệp trực tiếp thanh toán tiền điện, nước cho nhà cung cấp hay thanh toán tiền điện nước với chủ sở hữu cho thuê nhà.

– Có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.
– Có hợp đồng thuê địa điểm hoạt động tại địa chỉ hóa đơn tiền điện, nước.

Hóa đơn tiền điện nước không mang tên công ty có được khấu trừ thuế GTGT đầu vào hay không?

Căn cứ theo quy định khoản 15 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC, quy định các trường hợp không được tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

“15. Cơ sở kinh doanh không được tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với trường hợp:

Hóa đơn GTGT sử dụng không đúng quy định của pháp luật.

Hóa đơn không ghi hoặc ghi không đúng một trong các chỉ tiêu như:

– Tên của người bán

– Địa chỉ của người bán

– Mã số thuế của người bán

Hóa đơn không ghi hoặc ghi không đúng một trong các chỉ tiêu như tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua. Nên không xác định được người mua (Trừ trường hợp hướng dẫn tại khoản 12 Điều này:

Hóa đơn, chứng từ nộp thuế GTGT giả, hóa đơn bị tẩy xóa, hóa đơn khống (không có HHDV vụ kèm theo);

Hóa đơn ghi giá trị không đúng giá trị thực tế của hàng hóa, dịch vụ mua, bán hoặc trao đổi.”

Căn cứ theo quy định trên Hóa đơn tiền điện nước không mang tên công ty thì không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào

Chú ý:

– Quy định bên trên là trường hợp Công ty thuê nhà, thuê văn phòng của cá nhân.

– Trường hợp công ty thuê nhà, văn phòng của công ty khác thì yêu cầu công ty cho thuê đó phải xuất hóa đơn tiền điện nước nhé, cụ thể như sau:

Thu lại tiền điện nước phải xuất hóa đơn.

– Trường hợp Công ty có hợp dồng cho công ty A thuê mặt bằng với thỏa thuận là công ty A thực hiện chi trả các khaonr tiền điện, nước theo đúng số lượng tiêu thụ tại địa điểm thuê mặt bằng.

Công ty hiện đang đứng tên trên các hợp đồng ký kết với các nahf cung cấp điện, nước tại địa điểm cho thuê này ( do công ty A đang dùng chung đường điện và nước với công ty) thì khi thu điện, nước công ty phải thực hiện xuất hóa đơn GTGT và kê khai nộp thuế GTGT theo quy định tại điều 16 và phụ lục 04 thông tu 39/2014/TT-BTC, các quy định về thuế suất GTGT thực hiện theo hướng dẫn tại thông tư 219/2013/TT-BTC đối với hoạt động cung cấp hàng hóa trên.

Vậy là, DOHICO đã nêu rõ hóa đơn điện nước có được tính vào chi phí hợp lý hay không rồi nhé nếu bạn còn thắc mắc thì có thể liên hệ với DOHICO để được giải đáp.

Cám ơn các bạn đã xem bài viết.

Liên hệ với chúng tôi:

– Qua page: http://dohico.com/lien-he/

– Hotline: 0918.880.260 – 0796.381.939

– Điện thoại: 0918.880.260 – 0796.381.939

– Liên hệ ngoài giờ hành chính: 0918.880.260

– Email: BaoCaoThueTronGoi@gmail.com

– Youtube: Pháp lý Dohico