Hộ kinh doanh nào được hỗ trợ do ảnh hưởng dịch COVID-19?

Hộ kinh doanh nào được hỗ trợ do ảnh hưởng dịch COVID-19?

  Chia sẻ với những khó khăn của các hộ kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid 19, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 68 triển khai gói 26.000 tỷ đồng để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. Tuy vậy, không phải hộ kinh doanh nào cũng biết những thủ tục để nhận được gói hỗ trợ này.

Chính sách hỗ trợ

  Theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, hộ kinh doanh bị ảnh hưởng sẽ được hỗ trợ 3 triệu đồng mỗi hộ.

  Theo quy định tại Điều 35 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, quy định:

“Điều 35. Đối tượng, điều kiện hỗ trợ

Hộ kinh doanh được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

1. Có đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế.

2. Phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19”.

  Như vậy, hộ kinh doanh nếu có đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên … theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 thì thuộc đối tượng được xem xét hỗ trợ theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng.

Mức hỗ trợ: 3.000.000 đồng/hộ kinh doanh

Phương thức chi trả: 1 lần

Hồ sơ, trình tự thủ tục thực hiện

Theo quy định tại Điều 35, Điều 36 và Điều 37 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

_ Mẫu số 11 đề nghị hỗ trợ tại phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

Tải mẫu tại ĐÂY

– Bước 1: Hộ kinh doanh gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp phường/xã nơi có địa điểm kinh doanh. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2022.

– Bước 2. Trong 03 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp phường/ xã xác nhận về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh; niêm yết công khai; tổng hợp, báo cáo gửi Chi cục Thuế.

– Bước 3: Trong 02 ngày làm việc, Chi cục Thuế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định, gửi Ủy ban nhân dân cấp quận/ huyện tổng hợp.

– Bước 4: Trong 02 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp quận/ huyện rà soát, tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh/thành phố.

– Bước 5: Trong 02 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh/thành phố ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện hỗ trợ. Trường hợp không hỗ trợ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh/thành phố thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do tại sao không được hỗ trợ.

Xem thêm bài viết: 12 Chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động

Liên hệ với chúng tôi:

– Hotline: 0918.880.260 – 0796.381.939
– Điện thoại: 0918.880.260 – 0796.381.939
– Liên hệ ngoài giờ hành chính: 0918.880.260
– Email: BaoCaoThueTronGoi@gmail.com
– Youtube: Pháp lý Dohico