các loại hình doanh nghiệp

CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM

Việt Nam hiện nay có 5 loại hình doanh nghiệp. 5 loại hình doanh nghiệp này là doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty TNHH 1TV, công ty TNHH 2TV trở lên và công ty cổ phần.

3 loại hình doanh nghiệp được sử dụng phổ biến nhất hiện nay là công ty TNHH 1TV, công ty TNHH 2TV trở lên, công ty cổ phần. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau phân tích 3 loại hình được sử dụng phổ biến này nha.

I. Ưu nhược điểm của công ty TNHH 1TV

 1. Ưu điểm

 • Công ty TNHH 1TV chỉ có 1 thành viên là chủ sở hữu nên Chủ sở hữu công ty sẽ có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty.
 • Trách nhiệm pháp lý của công ty TNHH 1TV là hữu hạn. Hạn chế rủi ro cho chủ sở hữu vì chủ sở hữu công ty chỉ phải chịu trách nhiệm về các hoạt động của công ty trong phạm vi số vốn góp vào công ty. Nếu có xảy ra trường hợp xấu nhất là phá sản thì công ty chỉ thành toán những khoản nợ trong phạm vi số vốn điều lệ đã đăng ký, không ảnh hưởng đến tài sản của chủ sở hữu.
 • Chỉ có một thành viên nên việc quản lý dễ dàng và đơn giản. Không cần họp hội đồng thành viên, hội đồng quản trị, tất cả các quyết định thuộc về chủ công ty, nên sẽ dễ dàng quản lý hơn. 
 • Một cá nhân hoặc 1 tổ chức cũng có thể thành lập được doanh nghiệp không cần phải huy động thêm thành viên mới.
 • Thủ tục thành lập đơn giản.
 • Ngành nghề kinh doanh của công ty TNHH 1TV khá rộng, hầu hết tất cả các ngành nghề.
 • Một cá nhân có thể thành lập được rất nhiều công ty TNHH 1TV, CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN trở lên hoặc là CÔNG TY CỔ PHẦN.
 • Có thể chuyển đổi loại hình doanh nghiệp lên công ty TNHH 2TV, Công ty Cổ Phần đều dễ dàng.
 1. Nhược điểm

 • Khả năng góp vốn của công ty TNHH 1TV thấp vì công ty không thể thêm thành viên mới để góp vốn và cũng không thể phát hành cổ phiếu. Nếu muốn huy động thêm vốn thì phải loại hình công ty sang công ty TNHH 2TV trở lên hoặc công ty cổ phần
 • Lương và chi phí bảo hiểm của giám đốc, nếu giám đốc là chủ sở hữu của công ty thì không được đưa vào chi phí hợp lý của công ty.

II. Ưu nhược điểm của công ty TNHH 2TV trở lên

 1. Ưu điểm

 • Trách nhiệm pháp lý của công ty TNHH 2TV là hữu hạn. Thành viên chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ và nghĩa vụ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp nên ít gây rủi ro cho người góp vốn. Cũng giống như công ty TNHH 1TV, nếu công ty kinh doanh thua lỗ, phá sản thì công ty chỉ thành toán những khoản nợ trong phạm vi số vốn điều lệ đã đăng ký, không ảnh hưởng đến tài sản cá nhân của thành viên công ty.
 • Việc chuyển nhượng phần vốn góp của các thành viên hạn chế hơn nên dễ dàng kiểm soát việc có thêm thành viên mới của công ty. Tránh trường hợp bị người lạ xâm nhập vào công ty.
 • Quản lý điều hành công ty không quá phức tạp vì thành viên thường là người quen biết, tin cậy nhau.
 • Cũng giống như công ty TNHH MTV, công ty TNHH 2TV trở lên có thể chuyển đổi loại hình doanh nghiệp sang công ty TNHH 1TV hoặc Công ty Cổ Phần đều dễ dàng.
 • Một cá nhân có thể thành được rất nhiều công ty TNHH 2TV trở lên, chủ sở hữu công ty TNHH 2TV trở lên cũng có thể thành lập hộ kinh doanh hoặc công ty khác. 
 • Ngành nghề kinh doanh của công ty TNHH 2TV khá rộng, có thể kinh doanh được rất nhiều ngành nghề.
 1. Nhược điểm

Khả năng góp vốn của công ty TNHH 2TV nằm ở mức trung bình vì số lượng thành viên trong công ty TNHH 2TV tối đa là 49 thành viên, không vượt mức 50 thành viên và không thể phát hành cổ phiếu.

III. Ưu nhược điểm của công ty cổ phần

 1. Ưu điểm

 • Chế độ trách nhiệm của công ty cổ phần là trách nhiệm hữu hạn, các cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi vốn góp nên mức độ rủi ro của các cổ đông thấp.
 • Khả năng hoạt động của công ty cổ phần rất rộng, trong hầu hết các lĩnh vực, ngành nghề đều đăng ký được.
 • Một cá nhân có thể thành lập được rất nhiều công ty cổ phần, chủ sở hữu công ty cổ phần cũng có thể thành lập hộ kinh doanh hoặc công ty khác. 
 • Cơ cấu vốn của công ty cổ phần hết sức linh hoạt tạo điều kiện để nhiều người cùng góp vốn vào công ty.
 • Khả năng huy động vốn của công ty cổ phần rất cao thông qua việc phát hành cổ phiếu ra công chúng.
 • Việc chuyển nhượng vốn trong công ty cổ phần là tương đối dễ dàng, do vậy phạm vi đối tượng được tham gia công ty cổ phần là rất rộng. 
 • Được quyền niêm yết, giao dịch cổ phần trên sàn giao dịch chứng khoán.
 1. Nhược điểm

 • Việc quản lý và điều hành Công ty cổ phần rất phức tạp do số lượng các cổ đông có thể rất lớn, có nhiều cổ đông không hề quen biết nhau.
 • Khả năng bảo mật kinh doanh và tài chính bị hạn chế do công ty phải công khai và báo cáo với các cổ đông.
 • Việc quản lý, điều hành công ty cổ phần cũng phức tạp hơn đặc biệt là chế độ tài chính, kế toán.
 • Đối với công ty cổ phần sẽ khó khăn hơn khi đưa ra một quyết định, vì quyết định đều phải thông qua Hội Đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông… Vậy nên rất dễ bỏ qua những cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp;
 • Công ty cổ phần không thể hiện thông tin cổ đông trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nên việc thay đổi cổ đông công ty cổ phần có chút khó khăn chỉ có thể thay đổi thông tin cổ đông trong nội bộ công ty.

DOHICO đã vừa chia sẻ đến bạn ưu nhược điểm của 3 loại hình doanh nghiệp: công ty TNHH 1TV, công ty TNHH 2TV trở lên, công ty cổ phần.

Mời bạn tham khảo thêm các bài viết khác về việc thành lập công ty TẠI ĐÂY.

Cảm ơn bạn đã xem bài viết.

Nếu bạn có nhu cầu về dịch vụ kế toán hoặc những dịch vụ khác về pháp lý công ty thì có thể liên hệ với DOHICO để được tư vấn thêm nha.

Thông tin liên hệ 

– Qua fanpage: http://dohico.com/lien-he/

– Hotline: 0918.880.260 – 0796.381.939

– Email:  BaoCaoThueTronGoi@gmail.com

– Youtube: Pháp lý Dohico