Nên thành lập Công ty TNHH 1 thành viên hay Công ty TNHH 2 thành viên

Nên thành lập Công ty TNHH 1TV hay Công ty TNHH 2TV trở lên?

“Nên thành lập công ty TNHH 1TV hay công ty TNHH 2 TV trở lên?”. Đây là một trong những câu hỏi rất nhiều chủ doanh nghiệp thắc mắc khi lựa chọn thành lập công ty TNHH. Hôm nay bạn cùng DOHICO tìm hiểu xem chúng ta nên lựa chọn công ty TNHH 1TV hay công ty TNHH 2TV trở lên nhé.

I. Điểm giống và khác nhau của công ty TNHH 1 thành viên và công ty TNHH 2TV trở lên

 1. Giống nhau

Hiện nay 2 loại hình doanh nghiệp này có 7 điểm giống nhau cơ bản như sau:

  • Có tư cách pháp nhân sau khi có giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp;
  • Đều không được phát hành trái phiếu hay cổ phiếu;
  • Chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ của công ty trong phạm vi góp vốn của mình;
  • Có thể điều chỉnh việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ;
  • Không bắt buộc phải thành lập ban kiểm soát;
  • Thủ tục pháp lý như đăng ký thành lập doanh nghiệp, phá sản, giải thể tương tự như nhau;
  1. Khác nhau

 • Số lượng thành viên

Công ty TNHH 1 thành viên: thường do một cá nhân hoặc một tổ chức góp vốn và làm chủ sở hữu. Do đó công ty TNHH 1 thành viên chỉ có 1 thành viên là chủ công ty.

Công ty TNHH 2 thành viên: thường có nhiều thành viên là cá nhân hoặc tổ chức cùng góp vốn và làm chủ sở hữu.  Số lượng thành viên tại công ty TNHH 2TV phải trên 2 và không vượt quá 50 thành viên.

 • Tăng, giảm vốn điều lệ

Công ty TNHH 1 thành viên: tăng vốn điều lệ sẽ thực hiện thông qua việc chủ sở hữu công ty góp thêm vốn.

Công ty TNHH 2 thành viên: tăng hoặc giảm vốn điều lệ có thể được thực hiện theo 3 cách sau:

  • Tăng vốn góp của thành viên;
  • Tiếp nhận thêm vốn góp của thành viên mới để tăng vốn góp.
  • Giảm vốn bằng cách mua lại phần vốn góp của thành viên hoặc giảm vốn của các thành viên trong công ty.
 • Quyền chuyển nhượng vốn góp

Công ty TNHH 1 thành viên: Chủ sở hữu công ty có toàn quyền chuyển nhượng và định đoạt toàn bộ hoặc một phần vốn điều lệ của công ty.

Công ty TNHH 2 thành viên: Thành viên của công ty muốn chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho người khác thì phải thực hiện chào bán phần vốn đó cho các thành viên còn lại trước.

Các thành viên còn lại có quyền ưu tiên mua trong vòng 30 ngày kể từ ngày chào bán và sau đó nếu các thành viên còn lại không mua, thành viên đó có quyền chuyển nhượng cho bên thứ ba với cùng điều kiện và điều khoản đã chào bán cho các thành viên còn lại.

 • Cơ cấu tổ chức

Công ty TNHH 1 thành viên: Không bắt buộc phải có Hội đồng thành viên.

Công ty sẽ do tổ chức làm chủ sở hữu và quản lý, hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây:

  • Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;
  • Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên phải có:

  • Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên
  • Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.
 • Trách nhiệm đối với vốn góp

Công ty TNHH 1 thành viên: Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

Ví dụ: Ông Nguyễn Văn A góp cho công ty 10 tỷ để làm vốn điều lệ, trong quá trình kinh doanh nếu công ty sinh lời 2 tỷ thì bạn được chia lợi nhuận theo phần vốn góp vào, nếu công ty thua lỗ 15 tỷ thì bạn sẽ chỉ mất 10 tỷ đã gốp vốn và không có thêm trách nhiệm với 15 tỷ đang thua lỗ tại doanh nghiệp.

Công ty TNHH 2 thành viên: Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp.

Ví dụ: Ông Nguyễn Văn B đã cam kết góp cho doanh nhiệp 8 tỷ, tuy nhiên bạn chỉ mới thực hiện góp vốn 5 tỷ thì công ty đã thua lỗ 10 tỷ, bạn vẫn phải có nhiệm vụ thực hiện góp thêm 3 tỷ theo cam kết ban đầu với doanh nghiệp.

II. Ưu – nhược điểm của công ty TNHH 1 thành viên và công ty TNHH 2TV trở lên

 1. Ưu – nhược điểm của Công ty TNHH 1 thành viên:

Ưu điểm:

  • Chủ sở hữu công ty sẽ có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty.
  • Chủ sở hữu công ty và các thành viên trong công ty chỉ phải chịu trách nhiệm về các hoạt động của công ty trong phạm vi số vốn góp vào công ty, vì vậy, hạn chế rủi ro cho chủ sở hữu.
  • Do số lượng thành viên không nhiều cho nên việc quản lý công ty sẽ dễ dàng do cơ cấu tổ chức đơn giản.

Nhược điểm:

  • Việc huy động vốn của công ty tnhh 1 thành viên sẽ khó khăn hơn so với loại hình doanh nghiệp khác.
  • Đối với trường hợp muốn góp thêm vốn thì phải thay đổi loại hình doanh nghiệp sang công ty tnhh 2tv trở lên hoặc công ty cổ phần.
  • Không được phát hành cổ phần. Do đó, đây cũng là một nhược điểm của loại hình này khi khả năng huy động vốn là khó khăn hơn.
 1. Ưu – nhược điểm của công ty TNHH 2 thành viên trở lên:

Ưu điểm

 • Các chủ thể đang muốn kinh doanh trong phạm vi nhỏ, vừa hoặc không có nhu cầu phát hành cổ phần để huy động vốn thì rất phù hợp.
 • Thành viên chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ và nghĩa vụ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp nên trong trường hợp công ty xảy ra rủi ro thì trách nhiệm của người góp vốn lúc này sẽ ít hơn so với loại hình công ty hợp danh hoặc tư nhân.
 • Số lượng thành viên nhiều nên thuận lợi trong việc huy động vốn và quản lý sẽ dễ dàng.
 • Việc chuyển nhượng phần vốn góp của các thành viên hạn chế hơn nên dễ dàng kiểm soát việc có thêm thành viên mới của công ty. Tránh trường hợp bị người lạ thâm nhập vào công ty.

Nhược điểm

 • Do đã được quy định chặt chẽ về số lượng thành viên nên số thành viên bị giới hạn trong một phạm vi nhất định, không thể thêm người hoặc bớt người nếu vượt quá hoặc không đủ người trong phạm vi đã quy định.
 • Quy trình chuyển nhượng có tính chặt chẽ nên khả năng huy động vốn sẽ khó khăn hơn.
 • Công ty tnhh 2 thành viên trở lên không được phát hành cổ phần. Vì vậy đây cũng là một nhược điểm của loại hình này khi khả năng huy động vốn là khó khăn hơn. Nếu muốn phát hành cổ phiếu để huy động vốn thì sẽ phải chuyển đổi loại hình sang công ty cổ phần. 

Mời bạn xem nội dung chi tiết hơn thông qua video này nhé. 

Nếu bạn đang có nhu cầu về bất cứ dịch vụ nào của doanh nghiệp, hãy liên hệ ngay với DOHICO để được tư vấn miễn phí nhé. 

Thông tin liên hệ 

 Qua page: http://dohico.com/lien-he/

– Hotline: 0918.880.260 – 0796.381.939

– Email: BaoCaoThueTronGoi@gmail.com

– Youtube: Pháp lý Dohico