Một người được thành lâp bao nhiêu công ty

MỘT NGƯỜI CÓ THỂ THÀNH LẬP BAO NHIÊU CÔNG TY?

Bạn đã là chủ công ty nhưng muốn thành lập thêm một công ty nữa thì có được không?. Nếu bạn muốn biết câu trả lời thì phải xem hết bài viết “Một người có thể thành lập bao nhiêu công ty?” của DOHICO nha.

I. Ai không được thành lập công ty?

Theo khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020, tổ chức, cá nhân sau đây không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam:

  1. Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;
  2. Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;
  3. Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam;

Sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp hoặc quản lý tại doanh nghiệp nhà nước;

  1. Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 88 Luật Doanh nghiệp 2020, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;
  2. Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; tổ chức không có tư cách pháp nhân;
  3. Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; các trường hợp khác theo quy định của Luật Phá sản, Luật Phòng, chống tham nhũng.

Trường hợp Cơ quan đăng ký kinh doanh có yêu cầu, người đăng ký thành lập doanh nghiệp phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh;

  1. Tổ chức là pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định theo quy định của Bộ luật Hình sự

II. Một người được thành lập bao nhiêu công ty

Nếu cá nhân, tổ chức không nằm trong 7 nhóm đối tượng không được thành lập công ty nêu trên thì số lượng công ty mỗi người được thành lập sẽ tùy thuộc theo loại hình công ty và được quy định như sau:

  • Công ty TNHH MTV, công ty TNHH 2TV trở lên và công ty cổ phần: mỗi cá nhân có thể thành lập được rất nhiều công ty, không giới hạn số lượng công ty.
  • Công ty hợp danh: Thành viên công ty hợp danh không được làm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên công ty hợp danh khác trừ trường hợp được sự đồng ý của các thành viên hợp danh còn lại của công ty.
  • Doanh nghiệp tư nhân: Mỗi cá nhân chỉ được thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được vừa là chủ doanh nghiệp tư nhân, vừa là chủ hộ kinh doanh hoặc thành viên của công ty hợp danh.

DOHICO đã vừa chia sẻ đến bạn chủ đề Một người được thành lập bao nhiêu công ty. Nếu bạn muốn tham khảo thêm nhiều chủ đề về thành lập công ty khác, mời bạn xem TẠI ĐÂY.

Cảm ơn bạn đã xem bài viết.

DOHICO – Đồng hành cùng doanh nghiệp bạn

Thông tin liên hệ 

– Qua fanpage: http://dohico.com/lien-he/

– Hotline: 0918.880.260 – 0796.381.939

– Email: BaoCaoThueTronGoi@gmail.com

– Youtube: Pháp lý Dohico